Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foto: Eva Steinkjer og illustrasjonsfoto

Sensitiv Psykoterapi ønsker å spre kunnskap, bidra med veiledning, tips og råd til høysensitive, foreldre til høysensitive barn og fagpersoner som møter mennesker profesjonelt. Kunnskap om høysensitivitet ble for alvor gjort tilgjengelig i Norge gjennom Elaine N Arons besøk i Norge i 2013. Hun er amerikansk psykolog, pioner, forsker og forfatter på feltet og høster stor anerkjennelse for sitt arbeid, i sær i den vestlige verden.Tre av hennes bøker er oversatt til norsk (Særlig sensitiv i 2013, Særlig sensitive barn i 2014 og Særlig sensitive og kjærligheten i 2015). Mange har gjenkjent seg selv, sine barn, partner eller andre i dette karaktertrekket. Noen forteller at "den siste puslespillbiten om hvem de er, kom på plass."


Hvorfor er dette så aktuelt i vår tid? Det finns mange måter å beskrive vår tid på: "Vi er tilgjengelige 24/7. Dette fordrer et høyt tempo, at vi behersker multitasking, handler kjapt og tar valg med konsekvenser for fremtida ut fra raske overveielser. Vi forflytter oss lett, og vi har tilgang til mye informasjon. Barn og unge vokser opp med et helt annet påvirkningstrykk enn tidligere generasjoner."Dette gjør noe med oss alle. "Utbrenthet" er blitt en diagnose (WHO mai 2019), noe som viser at det å bli overveldet eller overstimulert, blir tatt på alvor av verdens ledende helseorganisasjon.


Hvem er sensitive og hvem er høysensitive? Alle mennesker er født sensitive. Det er en nødvendighet for å overleve. Hvis vi ikke hadde oppdaget farer og brukt vår følsomhet, hadde vi dødd ut som art. Nyere studier tar utgangspunkt i dette og har kommet frem til at 31 % er de mest sensitive, som ofte kalles høysensitive. En liten gruppe, 29 %, scorer lavt på sensitivitet, mens den største gruppen regnes som moderat sensitive.


Sensitiviteten kan ha ulike uttrykk, og høysensitive kan vise alle veien til hvordan dette medfødte karaktertrekket arter seg i hverdag, arbeid og fest. Forståelsen bygger på teori om evolusjonens utvikling, temperamentsforskning og nyere hjerneforståelse (nevropsykologi/biologi). Dersom vi tar utgangspunkt i persepsjonen, altså hvordan vi mottar og tolker inntrykk (fra verden og fra vårt indre), kan vi si at de høysensitive har et sterkere mottaksapparat enn flertallet. Antennene kan sammenlignes med en parabolantenne, mens en lavt sensitiv person har en enkanalsantenne. Det blir mer å forholde seg til, og det er lettere å komme til et metningspunkt.


Medfødt og komplekst. Jung, Aron mfl peker på at dette er medfødt, og at oppdragelse og sosialisering spiller en stor rolle for om dette potensialet blir utviklet til sensitive styrker, eller om det fører til psykiske utfordringer som for eksempel angst eller depresjon.


Sensitiv Psykoterapi ønsker å bidra til å se etter og styrke potensialet hos både deg som er blitt voksen, dine barn, din partner og mennesker du jobber profesjonelt med.

TJENESTER:


Veiledning for høysensitive


Psykoterapi for høysensitive


Veiledning for foreldre til høysensitive barn


Veiledning for deg som jobber med barn

TA KONTAKT

 [email protected]

Mobil: 480 29 612     

0