Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HØYSENSITIVE SKOLEBARN-

HVEM ER DE?

Last ned gratis informasjonshefte

E-læring for lærere og andre som jobber med barn ... KOMMER!

HVA TRENGER SKOLEN Å VITE?

  • Avklare misforståelser
  • Hva høysensitivitet er og ikke er
  • Høysensitive behov (DOES)
  • Høysensitive læringsstiler
  • Hvordan ALLE skolebarn kan dra nytte av SENSITIVE LÆRERE og TILRETTELAGT læring som ivaretar det sensitive

0