Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sensitive BARN = Kreative BARN

Hvem er de sensitive barna og hva kjennetegner dem?

I følge Carl Gustav Jung og Elaine N Aron er sensitivitet et medfødt karaktertrekk, og noe som er nødvendig for overlevelse. 1 av 5 barn antas å være blant de mest sensitive og regnes som høysensitive. I en barnegruppe på 30 blir dette 6 barn.


Dette medfødte karaktertrekket gjør at barnet er særlig mottakelig for stimuli fra både omverdenen og fra sin egen indre verden. Dette kan sammenlignes med å være født med en parabolantenne som tar inn veldig mange inntrykk. For å greie å forholde seg til alle inntrykkene, er det nødvendig å lære seg å sortere og bearbeide inntrykkene til meningsfull forståelse.


Hverdagen utfordrer barn med det høysensitive karaktertrekket, i og med at de er mer mottakelige for stimuli enn andre barn.


Fire kjerne element

Elaine N Aron laget en pedagogiske modell, for å hjelpe fagpersoner med å kjenne igjen karaktertrekket. De fire områdene beskriver kjennetegnene og er forkortet til huskeregelen DOES. Dette peker på kompleksiteten i karaktertrekket og gir oss mulighet til å gjenkjenne dette i oss selv.


D- minner oss på den dype bearbeidingen eller prosessereringen av inntrykk som det høysensitive nervesystemet har et potensiale for og faktisk trenger for å forstå, sette ord på og komme i balanse. Når det blir gitt rom for dyp bearbeiding, kan innsikten og refleksjonene bidra med klokskap (i stedefor etterpåklokskap) og hukommelse på et dypere plan.


O- står for overstimulering. Når behovet for dyp prosessering ikke ivaretas, kan nervesystemet lett gå i overload. Da har personen lite kontakt med egne ressurser og enkelt sagt viser «den verste siden av seg selv». Overstimulering er antakelig ikke mulig å unngå i vår hektiske hverdag. Å vite noe om denne prosessen og lære seg å forebygge og balansere ved hjelp av ulike verktøy (meditasjon, yoga, kunstnerisk aktivitet, turer i naturen, lytte til det indre livet, tilbaketrekking osv) kan det bli en styrke for den enkelte, om det forstås som det og verdsettes. Det kan virke som om dette punktet er det omgivelsene legger vekt på nå de sier «du må bli hardere, kanskje litt mer kynisk».


E- dekker to områder. Emosjonell tilgjengelighet/kontakt/intelligens og empati. Dette innebærer at følelser og stemninger lett registreres og gjenkjennes, både egne og i relasjoner og større samlinger (rommets stemning). Ved å ha god kontakt med følelsene, er det også nærliggende å registrere andres følelser og dermed sette seg inn i hvordan andre har det på en empatisk måte.


S- er ikke så lett å oversette til norsk, men kan beskrives som sansevarhet for subtile detaljer. Detaljene kan registreres gjennom alle sansene, kanskje også sanser som ikke er like anerkjente, og relateres til det «alternative» eller spirituelle.


Dersom barna ikke blir overveldet av inntrykk, men blir sett, hørt, møtt og forstått, kan deres følsomhet gi dem sosiale og kognitive fordeler. Den dype bearbeidingen av inntrykk forklares og utforskes på et nevrobiolologisk nivå. Det dreier seg ikke om individuelle forskjeller i syn, hørsel, luktesans osv. 

Sitatene under er hentet fra foreldre som har oppdaget at de har et høysensitivt barn

"FORSTÅELSE ER NØKKELEN TIL ET BEDRE LIV FOR SENSITIVE BARN"


"JEG SKULLE ØNSKE JEG HADDE VISST OM DETTE FØR"


"HVERDAGEN BLE MYE BEDRE ETTER AT VI FORSTO AT DET VAR GRUNNER TIL AT BARNET REAGERER SOM DET GJØR"

Sensitiv Psykoterapi

ønsker derfor å hjelpe de sensitive barna gjennom å bidra med kunnskap, veiledning, tips og råd til deg som forelder og alle som jobber med barn.


Sensitiv Psykoterap tilbyr kunnskap gjennom foredrag, kurs, veiledning, individuelt eller i gruppe.


I videoklippene under kan du se noen korte klipp fra nettkurset

"FORSTÅ DITT HØYSENSITIVE BARN"

I tillegg vil du få mange gode innspill og øvelser gjennom selve gratiskurset om du velger å delta.

Trykk her for GRATISKURSET

0