Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Psykisk helse og livsmestring

Alle mennesker har en psykisk helse. Om den er god eller mindre god påvirker vår livskvalitet og evne til å mestre de utfordringene vi møter i løpet av livet.


Har høysensitive mennesker større utfordringer i hverdagen enn flertallet? I såfall hvorfor og hvordan? Hva kan gjøres for å forebygge psykisk uhelse?


Overstimulering av ytre og indre inntrykk er en risiko, dersom ikke metningspunktet ("nok er nok") registreres og ivaretas.


Manglende kunnskap om karaktertrekket og syn på forsiktighet og observerende væremåter, kan urettmessig bli tolket som frykt og redsel. Når det gjelder barn og unge, kan dette lett overføres som sannheten om seg selv.


Opplevelsen av annerledeshet, dersom mangfold er fraværende i miljøet, kan bidra til å erfare seg "feil" og dermed manglende selvaksept, noe som er viktig for god psykisk helse.


Manglende forståelse, tid og rom til bearbeiding av inntrykkene kan føre til "tankesurr" og grubling. Å bli møtt med utsagn som "du må ikke tenke så mye", ta deg sammen", "du må ikke bry deg så mye" osv fører gjerne til personen forsøker å trykke ned, glemme eller gjemme det som rører seg. Dette virker sjelden og kan komme til uttrykk som symptomer på angst eller depresjon.


Sterkere åpenhet for egne og andres følelser, uten å gå anerkjennelse, kan føre til en oppfatning av at det å føle er feil, eller skammelig og farlig.

Finn din indre ro ved hjelp av pust og bevegelse


INSPIRERT AV YOGA OG MEDITASJON

Strever du med å komme i balanse eller finne ro midt i hverdagens kjas og mas?


Tenker du at "EN DAG" skal det bli min tur? Jeg må bare fullføre dette først. Jeg må vente til barna er litt eldre.


Da er du i samme båt som veldig mange andre. Også jeg som skriver dette kan kjenne igjen meg i utsagn som: "Jeg skal bare blir ferdig med dette først..."

Det viktigste for oss moderne mennesker er kanskje heller å stoppe opp, observere vår egen livsstil og begynne med det nye NÅ!


Dalai Lama la i dag ut en post på sosiale media: "Når vi om hundrede år ser at vi har fått en mykere, snillere og mer fredelig måte å være sammen på, tenker vi tilbake på dagen i dag. Det er NÅ vi begynner dette steget mot mer fred og ro. Både på det ytre og indre planet."


Den yogapraksis jeg tilbyr er hovedsakelig basert på devayoga og mindfulness meditasjon. Det viktigste er å slippe til tilstedeværelsen uten å skulle oppnå noe konkret. Formen tilbyr deg å komme i kontakt med egen pust og indre liv for å forstå deg selv bedre. Øvelsene kan samtidig gi deg stressmestring, større fleksibilitet, ro og velvære.


Du inviteres til å møte deg selv med vennlighet og ikkedømmende holdning. Dette er lettere i teorien enn i praksis. I vårt moderne liv er vi preget av resultater og måloppnåelse og dermed opplært til å «piske oss selv» videre når vi ikke er kommet dit vi har tenkt eller planlagt. Det kan derfor ta tid å lære seg et nytt tanke- og handlingssett med å «klappe deg selv på skuldra» og gi deg selv «en real klem». 

«Den beste tida å starte med noe nytt er alltid nå.»


SAMTALER og ANDRE KREATIVE UTTRYKK kan bidra forebyggende mot psykisk uhelse.


Ta kontakt for informasjon og støtte!


Mobil:

480 29 612


Mail:

[email protected]

0